Formandens beretning for 2021

The Kingdom of Denmark Chapter of Safari Club International info@scidenmark.com ● www.scidenmark.com Formandens beretning for året 2021 som fremført på generalforsamlingen på Mølkjær Kro den 22. april 2022 

Tak for det store fremmøde og tak for hyggelig samvær og god skydning i Vingsted. En særlig tak til Jacob for sædvanlig proff. styring. 

Lad mig præsentere vores nuværende bestyrelse (Mogens og Simon er fraværende pga sygdom). 

2020 var jo et sandt annus horibillis og det viste sig også, at Corona skyen fortsatte et godt stykke ind i 2021. Aldrig i vores tid har en pandemi forhindret vores Chapter i at gøre så meget i så lang tid! Og aldrig har vores Chapter økonomi været så presset pga manglende indtægter fra donationer. 

Et lille plaster på den trængte økonomi kom med lidt indtægter på Brahetrolleborg Game Fair auktionen i august måned, men desværre langt fra vores mål. Byderne var simpelthen bange for at rejse og holdt sig dermed tilbage. Faktisk blev der kun solgt 2 ud af de i alt 9 SCI-donationer. 

I samarbejde med BTGF søsatte vi en riffelkonkurrence i form af en tilpasset jagtfeltskydning. Afviklingen var lagt hænderne på Jacob Kamman, som med sædvanlig gejst og autoritet førte tæt på 200 skytter gennem 2½ dags konkurrenceskydning, som mundede ud i fordeling af sponsorerede gevinster på over 200.000 kroner. På indtægtssiden gav det imidlertid kun et meget begrænset beløb til kassen, da vi desværre var udsat for et tyveri af cirka 6.000 kroner. På baggrund af den trængte 2021 økonomi har bestyrelsen ansøgt SCI om en såkaldt Waiver ordning, hvor vi kan nøjes med at betale halvdelen af den fastsatte minimumsbetaling på 3.000 USD til SCI. Vi har fået OK fra SCI HQ men afventer OK fra SCI Europe, hvilket forvendtes på plads i maj måned. I oktober 2021 fik vi en aftale på plads med Jagt & Outdoor messen i Odense omkring styring af den traditionsrige rejseauktionen d. 2. april i år. Med Jacob Kamman i spidsen og undertegnede på bagperronen lykkedes det at skaffe i alt 14 SCI Donationer, hvoraf 11 blev solgt, som indbragte cirka 250.000 kr. brutto til vores Chapter kasse. Dermed har vi råd til at afregne de 30% til SCI HQ og vi vil stadig have midler til at klare os igennem året med de planlagte aktiviteter for vores medlemmer. Ud over denne solstrålehistorie lykkes det på vores flotte SCI stand Jens Foldager, Michal Bech, Jacob Kamman og undertegnede at tegne 19 nye medlemmer til SCI og The Kingdom of Denmark Chapter of Safari Club International info@scidenmark.com ● www.scidenmark.com vores Chapter. Dermed nærmer vi os 60 medlemmer – altså er vi godt på vej mod målet om at have 75 medlemmer ved udgangen af året. 

Nu vil jeg overlade ordet til Jens Foldager, som vil berette om seneste nyt vedr. den planlagte medlemsudflugt til Berleburg i Tyskland. Jens har ordet. Tak til Jens for at få denne aftale på plads og jeg er sikker på at det vil blive en fantastisk spændende og hyggelig tur. Vores Chapter deltager selvfølgelig med et pænt beløb til turen, men der vil under alle omstændigheder blive tale om en beskeden deltagerbetaling. 

Bestyrelsen arbejder også med planer om en form for foundraising aktivitet i efteråret eller vinterhalvåret. 

Allerede på nuværende tidspunkt er arbejdet med BTGF 2023 begyndt, men det er tvivlsom, om der afholdes en rejseauktion. Hvis det ikke bliver tilfældet, har jeg store forventninger til vores bestyrelse om at komme med idéer til andre former for indtægtsgivende aktiviteter. 

Jeg kan med store glæde berette, at vores danske Chapter er særdeles velanskreven i både USA og Europa pga vores regelmæssige kommunikation, synlighed og proaktive engagement i Europa og i særdeleshed overfor vores lobbyist i EU-parlamentet. Her finansierer vi sammen med FACE en fuldtidsansat jurist, som holder et vågent øje med enhver form for jagt-restriktive forslag fra de grønne politikere og andre jagtmodstandere. 

Lad det være helt klart, at vi med de indstillede kandidater til valg til den nye bestyrelse har store forventninger til at få bestyrelsesarbejdet op i overdrive og dermed give SCI´s arbejde endnu større effektivitet. 

Ud over bestyrelsen vil også andre medlemmer blive opfordret til at øse af deres erfaring og idérigdom i de nyetablerede udvalg, men det vil I hørte mere om snarest. På den digitale front har vi startet op på udsendelse af nyhedsbrev til alle medlemmer en gang om måneden, men det er blot første skridt af en digital synlighed, som skal være med til at løfte vores Chapter op i et nyt og mere synligt niveau. 

Tak for jeres støtte og hermed ordet til vores dirigent. 

Mølkjær kro, Ødsted den 22. april 2022 
Carsten Ottesen/formand