Om Safari Club International (SCI) - Verdens største jagtorganisation

SCI (Safari Club International) er en international organisation for rejsende jægere.
Foreningen har fire primære mærkesager:

  • Beskyttelse af din ret til at kunne gå på jagt
  • Fremme naturbeskyttelse og sikre truede dyrearter
  • Skabe forståelse for kommerciel jagt som effektiv naturbevarelse
  • Etablere politisk indflydelse i Danmark og EU til sikring af dine rettigheder

SCI har mere end 50.000 medlemmer på verdensplan og er organiseret i mere end 180 lokale foreninger (Chapters), som arbejder lokalt for mærkesagerne.
Siden år 2000 har SCI doneret mere end 470 millioner danske kroner (70 millioner USD) til politisk kamp for jagtens fremtid og dermed dine rettigheder.

Kingdom of Denmark SCI Chapter (KDC)

Kingdom of Denmark SCI Chapter (kaldet KDC) er en uafhængig og dansk afdeling/forening direkte under Safari Club International. KDC har som hovedmål at samle danske jægere til fælles kamp for jagtens frem¬tid i ind- og udland, samt retten til at vi kan bringe jagttrofæer hjem. 

Danmark har stærke jagt- og jagtrejsetraditioner. Netop derfor har vi en enestående mulighed for at samles i et stort og slagkraftigt SCI Chapter, som bliver hørt af de beslutningstagere, som i sidste ende bestemmer, om vi og kommende generationer kan få lov til at gå på jagt og få vores trofæer uhindret hjem.
KDC vil kæmpe på flere fronter. KDC vil finansiere en effektiv lobbyvirksomhed i nationale og  internationale lovgivende forsamlinger gennem fundraising. KDC vil medvirke til gennemførelse af projekter i overensstemmelse med SCI´s  mærkesager. KDC vil indsamle information, så vi konstant kan frembringe slagkraftige argumenter for jagtens betydning for naturbevarelse. 

Som medlem får du et SCI Chapter, som satser alle ressourcer på sagen og er fuldstændigt uafhængigt af andre klubber og foreninger. Du vil få løbende information om indsatsen samt om alle vigtige informationer om f.eks. nye regler, som har betydning for din planlægning af jagtrejser. Dette giver dig kontant værdi af dit medlemskab og stolthed over at være med i kampen for vores rettigheder. 

Et medlemskab af Kingdom of Denmark SCI Chapter er en vigtig støtte til jagtens sag og giver dig muligheder for udbygning af dit personlige jagt-netværk. Et medlemskab giver dig også muligheder for deltagelse i spændende arrangementer, udflugter og skydninger