”En global organisation dedikeret til bevarelse og støtte til jægere verden over”

Safari Club International (SCI) er en international organisation, der er dedikeret til bevarelse af vildtbestande og støtte til jægere verden over. SCI blev grundlagt i 1971 og har hovedkvarter i Tucson, Arizona, USA. Organisationen har mere end 50.000 medlemmer i over 100 lande og er involveret i en bred vifte af aktiviteter, herunder bevarelse, forskning, uddannelse og politisk arbejde. SCI er også kendt for at arrangere jagt- og sportsrejser samt at tilbyde uddannelses- og træningsprogrammer for jægere og andre interesserede.

Velkommen til Kingdom of Denmark SCI Chapter (KDC)

SENESTE NYT

SCI (Safari Club International) er en international organisation for rejsende jægere.

Foreningen har fire primære mærkesager:

  • Beskyttelse af din ret til at kunne gå på jagt
  • Fremme naturbeskyttelse og sikre truede dyrearter
  • Skabe forståelse for kommerciel jagt som eneste effektive naturbevarelse
  • Etablere politisk indflydelse i Danmark og EU til sikring af dine rettigheder

SCI har mere end 50.000 medlemmer på verdensplan og er organiseret i mere end 180 lokale foreninger (Chapters), som arbejder lokalt for mærkesagerne. Siden år 2000 har SCI doneret mere end 470 millioner danske kroner (70 millioner USD) til politisk kamp for jagtens fremtid og dermed dine rettigheder.