Skydning og generalforsamling den 22. april 2022

På en solbeskinnet fredag mødtes et stærkt hold af glade SCI medlemmer op på 
Vingsted skydebane. Bestyrelsen havde sørget for ikke bare godt vejr, men også   kaffe, sandwich og øl/vand.

Efter alle havde hilst på hinanden og spist og drukket, kunne skydningen og selve
konkurrencen begynde!

Skydningen indebar 10 skud til den løbende gris, 10 skud på hjortebanen og så 5 skud
fritstående til en bukkeskive på 100 meter.

De fleste fik affyret alle 25 skud på trods af div. Klikkere, oversete skiver og
problemer med at genlade!

Resultatet bliver gengivet senere i denne beretning, men alle havde haft det sjovt og der
var muligvis et par skytter som endda havde lært noget nyt!

Alle kørte derefter i samlet flok til Mølkjær Kro, hvor selve generalforsamlingen
kunne afvikles.

Der var ingen indkomne emner indsendt, så dagsordenen blev dikteret ud fra vores
vedtægter.

1.    Valg
af dirigent blandt de stemmeberettigede
deltagere.
Carl Hjort blev valgt som dirigent.

2.    Valg
af referent efter indstilling fra bestyrelsen.
Jacob Kamman blev valgt som referent.

3.    Dirigentens
konstatering om generalforsamlingen er rettidig indkaldt.
Generalforsamlingen var blevet varslet
og indkaldt i forhold til vedtægterne. Der var ikke blevet indsendt nogen
fuldmagter så de fremmødte medlemmer havde stemmemagten.

4.    Vedtagelse
af dagsordenen på baggrund af det motiverede forslag fra bestyrelsen.
Dagsordenen blev dikteret af
vedtægterne da der ingen forslag var kommet til bestyrelsen.

5.    Gennemgang
af Chapter Annual report v/præsidenten.
Carsten Ottesen fremlagde sin
årsberetning (Vedhæftet) hvor vi især kunne glæde os over det udmærket resultat
vores chapter fik ved deltagelsen af ”jagt & Outdoor” messen i Odense. Ikke
nok med at vi fik hvervet nogle nye medlemmer, vi fik også gennemført
rejseauktionen som betyder et sundt indskud i vores kassebeholdning. Ud over
årsberetningen kunne Jens Foldager fortælle lidt mere om vores planlagte tur
til Berleburg, som skal foregå i starten af september. Turen bliver planlagt i
samarbejde med DJA og det bliver helt sikkert en spændende tur som alle kan
glæde sig til! Tak til Jens og Kasper for at få det stablet på benene.

6.    Gennemgang
af resultatopgørelsen og balancen v/kassereren.
Henning Olsen fremlagde både regnskab
og budget (Vedhæftet).

7.    Revisors
beretning.
Jens Foldager havde ingen yderligere
kommentarer.

8.    Godkendelse
af årsregnskabet og revisors beretning.
Budget og regnskab blev godkendt uden
bemærkninger.

9.    Bestyrelsens
beretning om det forløbne år og afholdte aktiviteter.
Dette punkt var sådan set klaret under
præsidentens beretning, så alle fremmødte nød i stedet en såkaldt ”pause-mad”
som bestod af to lækre stykker brød med pålæg og en kold øl! Et fantastisk
koncept som undertegnet ikke før har oplevet, men ”Pause-mad” er hermed blevet
et koncept som godt kan gentages!

10. Beslutning om ansvarsfrihed for bestyrelsen.
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

11. Beslutning om kommende aktiviteter.
Bestyrelsen vil snarest komme med et forslag om at nedsætte en række udvalg som skal være ansvarlige for div.
Aktiviteter, såsom: messeudvalg, skydeudvalg, kommunikationsudvalg osv. Hvert
udvalg vil indeholde mindst et bestyrelsesmedlem og ellers er tanke at
udvalgene skal sammensættes af medlemmer som har tid og lyst til at bidrage!

12. Fastsættelse af medlemskontingenter.
Kontingentet fortsætter med sin nuværende pris.

13. Godkendelse af det fremlagte budget.
Godkendt.

14. Indsættelse af Præsident og valg af
Præsident Elect i overensstemmelse med reglerne i § 9.2. i nærværende vedtægter, valg af 4 ordinære medlemmer og 1-2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen har desværre fået meldingen af Mogens Andersen har valgt at trække sig tilbage pga. hebred. Vi ønsker ham en hurtig bedring og siger tusind tak for hans store indsats i bestyrelsen.
Carsten Ottesen fortsætter et år som præsident og Jacob Kamman fortsætter som
vice-præsident.
Henning Olsen fortsætter som kasserer, Simon Riis fortsætter som
bestyrelsesmedlem.
På valg til bestyrelsen var: Carl Hjort, Carsten Larsen og Rune Fich Weischer.
Efter en kort introduktion af de tre gentlemen blev alle tre valgt ind i
bestyrelsen. Velkommen til!
Allan Vester og Jacob Strunge stillede op som suppleanter og de to herrer blev
også stemt ind. Velkommen også til jer og tak til alle!

15. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jens Foldager blev genvalgt som revisor
og Kasper Degn blev valgt som suppleant. Tak til jer to!

16. Behandling af emner som fremsat af bestyrelsen.
Her talte vi igen om de forestående
udvalg og selvom der var mange ideer og tanker om disse, blev det besluttet at
tage denne snak efter at den nye bestyrelse har meldt en struktureret plan ud.
Det blev også til en god snak om alle de gode aspekter ved at være medlem af
SCI og lidt løst og fast om hvilke muligheder vi har for både at udvikle vores
chapter men også hvordan vi bedre kan hverve nye medlemmer. Blandt andet blev
der nævnt ”Blue bags” som en oplagt mulighed for at sprede lidt god markedsføring og stemning.
Der blev også talt meget om mulighederne for en form for samarbejde med både
Nordic Royal chapter og NSK, men dette er som vi alle ved en betændt snak som
ikke rigtig førte nogen steder, men vi blev enige om at vi alle var villige til
konstruktive snakke og fornuftige muligheder…

17. Behandling af emner som bestyrelsen har modtaget skriftligt fra et medlem forinden

Ingen emner var blevet fremsendt.

18. Eventuelt i form af emner, som tages op til behandling på mødet, men uden for beslutning.
Vi havde vist været meget godt rundt om forskellige emner, så intet blev bragt på banen under dette sidste punkt…

Vi sluttede mødet af med opgørelse af skydekonkurrencen og undertegnet kunne sige tak for ansvaret for at være pointansvarlig endnu engang, denne gang var der
ingen fejl eller slinger i valsen og resultatet blev:

1.    Claus Axel Frid
Christiansen – 108 point

2. Carl Hjort – 103 point

3. Niels Chr. Bech – 98 point

Niels vandt en graveret Viper-Flex Journey skydestok.

Carl vandt en graveret Viper-Flex Journey skydestok og et
gavekort på 1.000 kr. til Odense jagt & fritid.

Claus vandt en plads på en tre dages monteria afviklet af
Monteros de La Cabra.

Stort tillykke til jer tre, i var godt skydende og vandt
velfortjent!

En stor tak til Odense Jag & fritid for det fine
gavekort.

En kæmpe stor tak til Claus for at donere tre skydestokke!
Den ene stok var faktisk ment til førstevinderen, men når nu Claus selv vandt,
så valgte han at donere den sidste Viper-flex som en ”klub-stok” som nu bor hos
vores præsident Carsten Ottesen. Hvis nogen medlemmer lige står og mangler en
skydestok til en jagtrejse, så kontakt Carsten, så kan i låne stokken med!

Aftenen blev rundet af med en dejlig middag og til sidst en
rundtur i kroparrets trofæsal!

Referenten vil gerne takke alle fremmødte for højt humør, god
skydning (for det meste…;) ) og et produktivt mødemiljø!

2022 skal nok blive et godt år for vores lille chapter!

 

Jacob Kamman

25.4.2022