Formandens beretning 2024

microphone-2316268_1280

Formandens beretning for året 2023 på generalforsamlingen den 19. april 2024

Tak for det store fremmøde – aldrig har vi været så mange samlet til en generalforsamling eller noget andet medlemsarrangement. Tak for god skydning hvor hygge og gode grin var fællesnævner. En særlig tak til Jacob og Henning for håndfast ledelse af skydningen.

Lad mig præsentere vores nuværende bestyrelse (rejs jer op for dem, der ikke kender jer):

Henning Olsen – Jacob Kamman – Carl Hjort – Marius Sørensen, vores revisor Jens Foldager, suppleant Allan Vester og suppleant Jacob Strunge. Carsten Larsen er desværre forhindret i at deltage i dag.

Ud over rekord fremmøde i dag har 2023 budt på andre rekorder. Først og fremmest har vi haft flotte auktionsindtægter fra JVV-messen i marts og senere BTGF i august. Vi har haft rigtig pæne medlemstilgange og vi har holdt flere bestyrelsesmøder end vi plejer. Alt sammen et udtryk for energi, idérigdom, vilje og evner til at få vores Chapter til at gro, at tjene penge og dermed kunne yde økonomiske midler til vigtig politisk lobbyisme for beskyttelse af vores og kommende generationers muligheder for at gå på jagt.

Men som altid – når der er succes – kryber der ofte det modsatte ind gennem kattelemmen. I årets første måneder søsatte vi 5 udvalg – skydeudvalg – medlemsudvalg og sekretariat – markedsførings- og eventudvalg – donations- og sponsorudvalg – kommunikationsudvalg. Alt sammen med super gode intentioner om yderligere fremdrift. Men hvor har det været svært at sparke i gang. Vi mangler ganske enkelt nogle drivende kræfter til disse udvalg og lad dette være en direkte opfordring til jer alle om I kunne finde nogle timers frivillig indsats til at deltage i udviklingen af vores forening. Vi kan ikke love nogen aflønning, men vi kan garantere for, at I kan være med til at afstikke vigtige retninger og få ideer op at flyve. Det vil utvivlsomt give alle deltagere en personlig udvikling, som kan tages med på jeres vej gennem karrierens bugtede veje, lige linjer eller give et stort indhold i pensionistens liv.

Som mange sikkert husker havde vi store planer om en medlemstur til Schorfheide i Tyskland midt i september måned. Et kæmpestort revir nord for Berlin kendt for sine stærke kronhjorte, hvor både Kejser Wilhelm og Herman Göring svælgede sig i jagtoplevelser i den absolutte top. Jens Foldager havde – som sædvanlig – gjort et kæmpestort forarbejde og Kasper havde sikret hotelovernatning. Desværre var der ikke tilstrækkelig tilslutning og vi måtte aflyse. Set i bagspejlet var det nok tidspunktet, som var forkert valgt. Vi har absolut ikke glemt dette spændende program, men blot lagt den på lager til senere brug.

I mål kom et par vigtige ting til glæde for vores medlemmer. Sammen med Lars Buchard/Trophy Point har alle KDC/SCI-medlemmer nu adgang til rabataftale. Ligeledes har vi lavet en rabataftale med Vingsted Skydecenter. Bestyrelsen opfordrer hermed alle medlemmer til at benytte sig af disse gunstige aftaler.er lagt på hjemmesiden snarest.

Helt overordnet har bestyrelsen i 2023 brugt meget tid på at udvikle ideer og planer til at gøre vores forening endnu stærkere og mere synlig. Dette afspejles meget tydeligt i vores budget for 2024, som Henning senere kommer ind på, men der er dog et par vigtige sager, som jeg finder passende at nævne allerede nu:

Vi vil bekende os mere indgående til de 3 såkaldte stående projekter, som SCI værner om og konstant yder støtte til: Conservation – Education – Humanitarian.

Nu har vi endelig samlet kapital til at kunne gøre en forskel, så bestyrelsen vil allerede i år tage hul på relevante projekter indenfor disse felter. Et godt eksempel skal nævnes:

Under min deltagelse og donationssøgning på Hohe Jagd messen i Salzburg i februar i år blev jeg indbudt til at deltage i et stort FACE møde med deltagere fra mange syd- og østeuropæiske jagtforbund. FACE står for Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU og det er den europæiske sammenslutning af jagtorganisationer fra 37 lande i Europa.

Temaet var en gennemgang af en stor meningsundersøgelse for afdækning af befolkningernes indstilling til jagt. Som nogle sikkert har bemærket, kom Danmark ud med en topplacering med over 90% positive svar. Her fik Sara Möller fra DJ og undertegnede mulighed for at præcisere vigtigheden i at inddrage børn fra en tidlig alder i naturens behov for pleje og afledte muligheder for senere høst – herunder jagt, fiskeri, urter og frugter. Vi fortalte om Bliv Naturligvis, om Naturskolen, om

Natur og Ungdom og andre lignede foreninger, drevet af frivillige ildsjæle og selvfølgelig også professionelle naturvejledere. Tydeligvis var mange af vores værktøjer og indsatse i Danmark overfor børn og unge komplet ukendte for mange af deltagerne og ledelsen i FACE gav os stor ros. Efterfølgende idéudviklede vores bestyrelse i samarbejde med BTGF og SCI Europa og USA en plan for afholdelse af en europæisk konference med omdrejningspunkt omkring børn og natur i forbindelse

med BTGF i august 2025. En ambitiøs og kæmpestor opgave, som vores Chapter har påtaget os at gennemføre – selvfølgelig med hjælp andre relevante aktører.

På lignende vis som sidste år kan jeg med stolthed berette, at vores danske Chapter er særdeles velanskreven og synlig hos SCI/USA. I forbindelse med Hennings og undertegnedes deltagelse i SCI Convention i Nashville i februar blev vores Chapter igen og igen nævnt i plenum, som det internationale Chapter, der har afleveret det største 30% bidrag til SCI. I 2023 ydede vi således over 11.000 USD i det såkaldte 30% bidrag til moderorganisationen. Ikke engang hverken det italienske eller spanske Chapter, som er mere end 4-5 gange større end os kommer tilnærmelsesvis i nærheden af disse bidrag.

Et synligt aftryk af vores position i SCI-regi er, at vi har fået lov til – uden indblanding fra USA – selvstændigt at varetage medlemsfornyelse, som hidtil har været præget af forsinket kontakt – ofte flere måneder efter udløb. Og ligeledes – som et skulderklap til vores Chapter – blev jeg på det europæiske møde i Oslo i efteråret opfordret til at søge positionen som international director. Valget finder sted i begyndelsen af maj. Uanset valgets resultat vil min position i den europæiske komité kunne give pænt pay back til vores Chapter.

Som den eneste tilbage af de oprindelig 3 stiftere og her på afslutningen af min formandsperiode – som reelt har varet siden 2017 – har jeg en stor bøn til alle, som er til stede i dette lokale. Vi kæmper virkelig med at finde en person, som har lyst og evner til at gøre Kingdom of Denmark Chapter virkelig synlig på de sociale medier. Er der mon nogen, som kender et menneske med direkte eller indirekte kendskab til en person, som brænder for jagt og natur og samtidig er hamrende dygtig til kende de nødvendige værktøjer til give vores forening optimal synlighed.

En kæmpestor TAK til jer alle for jeres støtte og opbakning gennem hele min formandstid, men først og fremmest TAK for jeres dedikerede støtte til beskyttelse af vores ret til at kunne gå på jagt. Og med disse ord vil jeg hermed træde tilbage som formand, overgå til emeritus og hermed give posten videre til Henning. Må jeg ønsker dig alt mulig held og lykke.

Mølkjær kro den 19. april 2024 – Carsten Ottesen/formand