Dit medlemskab af KDC/SCI er med til at skabe vigtig politisk indflydelse i EU

Sammen med FACE (den europæiske jagtorganisation, som Danmarks Jægerforbund er medlem af) finansierer SCI Europa en fast lobbyist i Bruxelles.  Konstantina Katrimpouza har to Bachelorer grader i henholdsvis jura og statskundskab samt en Master i europæisk og international offentlig ret fra universitet i Leuven, Belgien. Siden 2014 har hun opnået stor erfaring med juridiske EU-anliggender og europæisk politik. Konstantina har arbejdet på flere europæiske advokatkontorer, i Europa-Parlamentet som praktikant og i flere fælles EU-organisationer. Konstantina taler flydende engelsk og hun deltager altid i SCI´s Europæiske Komitémøder